นักวิจัยชาวเกาห […]

Read More

1. ป้องกันการลง […]

Read More

อาจเป็นปัญหาของ […]

Read More

เครื่องสแกนลายน […]

Read More