ความรู้รอบตัว 0 Comments , ,

เมื่อการค้ามนุษย์อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด ถอดบทเรียนจากผู้เสียหายที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

เมื่อการค้ามนุษย์อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด ถอดบทเรียนจากผู้เสียหายที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน