เทคโนโลยีความปลอดภัย 0 Comments ,

เกาหลีใต้เตรียมติดตั้งกล้อง AI ตรวจจับอาชญากรรมในกรุงโซล

เมื่อ เขต Seocho ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ ได้เข้าร่วมกับสถาบันวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ERTI) ได้ประกาศการเตรียมติดตั้ง กล้องวงจรปิดที่ใช้ซอฟต์แวร์ AI ในการประมวลผลตำแหน่ง เวลา และรูปแบบพฤติกรรมของผู้ที่เดินผ่าน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุอาชญากรรม จำนวน 3,000 ตัวในเดือนกรกฎาคม 2020 นี้

ซึ่งกล้องวงจรปิดดังกล่าวจะทำการตรวจสอบบุคคลที่เดินผ่านว่าเป็นการเดินตามปกติหรือกำลังติดตามคนอื่นอยู่โดยอัตโนมัติ รวมไปถึงตรวจจับอุปกรณ์สวมใส่ เช่น หมวก หน้ากาก แว่นตา และของที่บุคคลนั้นๆ ถืออยู่ว่าเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลรวมกันและหาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้น ถ้าความเป็นไปได้สูงเกินกว่าที่กำหนด กล้องจะแจ้งเตือนไปยังสำนักงานเขตและสถานีตำรวจใกล้เคียงเพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสถานที่ที่กล้องตั้งอยู่ทันที

นอกจากนี้ เขต Seocho และ ETRI ยังวางแผนที่จะวิเคราะห์เอกสารคำพิพากษาของศาลกว่า 20,000 ฉบับและวิดีโอการก่อเหตุอาชญากรรมเพื่อลดปริมาณรูปแบบที่ซอฟต์แวร์ AI จำเป็นต้องจำลงอีกด้วย ที่สำคัญคือสามารถนำภาพวิดีโอที่ตรวจจับได้ ณ ปัจจุบันเปรียบเทียบกับวิดีโอในอดีตเพื่อยืนยันรูปแบบการก่ออาชญากรรมได้

ซอฟต์แวร์ AI นี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2022 ซึ่ง ETRI วางแผนที่จะขยายการติดตั้งไปยังเขตอื่นๆ ทั่วกรุงโซลในอนาคต.