เครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือ

อาจเป็นปัญหาของหลายๆ คนเมื่อต้องการที่จะสแกนลายนิ้วมือเพื่อทำกิจกรรรมต่างๆ ที่ต้องผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เช่น เวลาเข้า-ออกในการทำงาน ใช้สิทธิ์ในการเข้าสถานที่ๆสำคัญๆ ทีมีการห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าบริเวณดังกล่าว ซึ่งปัญหาที่ได้เจอกันก็คือ ในการสแกนลายนิ้วมือต้องทำซ้ำหลายๆ รอบเนื่องจากตัวเครื่องไม่สามารถอ่านหรือสแกนลายนิ้วมือของเรา โดยสาเหตุอาจจะเกิดจากนิ้วที่ใช้ในการสแกนนั้นอาจมีน้ำ หรือเหงื่อที่เป็นต้นเห็นให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นอ่านค่าผิดพลาดไปได้ การที่นิ้วมือของเรานั้นได้รับบาดเผลมาก็มีผลต่อลายนิ้วมือของเราได้เช่นกัน

นอกจากนั้นแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการอ่านลายนิ้วมือ เช่น การวางนิ้วที่ผิดวิธี นิ้วแบบเอียงหรือตะแคง วางนิ้วที่เร็วเกินไป โดยไม่ถึง 1นาที และการวางนิ้วทีมีการคลึงนิ้วไปมา

การแก้ไขให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ก่อนที่จะสแกนนิ้วควรตรวจสอบความสะอาดของนิ้วมือของเราว่ามีสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่รบกวนการาสแกนลายนิ้วมือของเครื่องหรือไม่ หากพอว่ามีสิ่งสกปรกอยู่ให้ผ้าที่สะอาดเพื่อใช้ในการทำความสะอาดนิ้วมือ สำหรับการวางนิ้วควรวางให้ตรงกับเครื่องสแกน และวางทิ้งไว้ในระยะเวลาที่นานกว่า 1 นาทีโดยประมาณ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช่เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้แนะในให้สำรองข้อมูลเอาไว้ในบัตร เพื่อใช้ในการสแกนทดแทนลายนิ้วมือ เป็นต้น