Fingerprint หรือ ลายนิ้วมือ เป็นสิ่งที่ระบุถึงเอกลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ โดยลายนิ้วมือมีลักษณะเป็นลายเส้นนูนบนผิวด้านนอกของนื้วมือโดยมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคล และแน่นอนไม่มีทางที่ลายนิ้วมือของคนเรานั้นจะเหมือนหรือซ้ำกันแน่นอน

ประเภทของลายนิ้วมือ

  1. Plain whorl หรือ ลายก้นหอยธรรมดา คือลายนิ้วมือที่มีลายเส้นเวียนเป็นวงจร อาจมีลักษณะเป็นลานนาฬิกา รูปไข่ วงกลม เป็นลายนิ้วมือที่พบได้ประมาณ 25-35% ของลายนิ้วมือทั้งหมด
  2. Right slant loop or Radial loop หรือมัดหวายปัดขวา ลายมือประเภทมัดหวายปัดขวาพบได้มากที่สุด สังเกตได้จากจุดสันดอนเพียงหนึ่งจุด และเส้นวกหลักอย่างน้อยหนึ่งเส้นที่ปัดไปทางทิศขวาตามชื่อมัดหวายปัดขวา
  3. Left slant loop or Ulnar loop หรือมัดหวายปัดซ้าย ที่มีลักษณะเด่นคือ ปลายเส้นเกือกม้าปัดไปทางซ้าย หรือทางนิ้วก้อยของมือที่หงาย เรียกอีกอย่างว่า มัดหวายปัดก้อย
  4. Double loop / Twin loop หรือมัดคู่หวายหรือมัดหวายแฝด ที่มีลักษณะเด่นคือมี 2 สันดอน มีรูปร่างคล้ายลายนิ้วมือแบบมัดหวาย 2 รูปประกบเข้าหากัน
  5. Plain arch หรือ โค้งราบ เป็นลักษณะลายนิ้วมือที่ดูง่าย มีจุดเด่นคือมีเส้นวิ่งจากขาบด้านนึงไปจรดอีกด้านนึงมีลักษณะเป็นรูปโค้งราบตาม
  6. Tented arch หรือ โค้งกระโจม โดยมีลักษณะคล้ายลายนิ้วมือแบบโค้งราบ แต่ต่างกันที่เส้นอยู่ตรงกลางของลายนิ้วมือมีลักษณะพุ่งขึ้น หรือมีลักษณะเป็นเส้นมาบรรจบกันตรงกลางก่อเป็นมุมคล้ายมุมฉากหรือมุมแหลมคม
  7. Accidental whorl หรือซับซ้อน เนื่องจากเป็นลายที่มีการผสมผสานลายนิ้วมือแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน
  8. Central pocket loop whorl หรือ ก้นหอยกระเป๋ากลาง ลายนิ้วมือลักษณะนี้มีความคล้ายกับลายก้นหายธรรมดา มีความแตกต่างคือ หากลากเส้นจากสันดอนหนึ่งไปอีกสันดอน เส้นที่ลากจะไม่ตัดกับเส้นวงจรที่อยู่ภายในจึงจะแยกออกกว่านี่

ดังนั้นลายนิ้วมือนั้นถึงสามารถนำไปปรับแต่งใช้ในการรักษาความปลอกภัยโดยการทำเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อใช้ในการทันทึกข้อมูลการเข้าออกหรือตรวจสอบตัวตนได้