ข่าวไอที 0 Comments , , ,

นโยบายใหม่ของ Google ทำพิษ หลายสถาบันการศึกษาประกาศยุติให้บริการ Google Workspace

ถ้ายังจำกันได้ เราเคยนำเสนอข่าวไปเมื่อประมาณกลางปี เกี่ยวกับ Google Workspace for Education (เดิม G Suite for Education)ประกาศลดพื้นที่ ส่งผลทำให้แต่ละสถาบันการศึกษาลดพื้นที่ของแต่ละ Account ลง จากเดิมปล่อยให้ใช้แบบไม่จำกัด ทำให้ต้องย้ายไฟล์กันถ้วนหน้า

อาจารย์ น.ศ. กรี๊ด!! Google ริบพื้นที่ Drive ไม่จำกัดของสถานศึกษาคืน ใครใช้เยอะเตรียมย้าย! – #beartai

แต่ยังไม่กระทบแค่นี้ เนื่องจากพบว่าบางสถาบันการศึกษาได้ตัดสินใจ ยกเลิกให้บริการ Google Workspace for Education สำหรับศิษย์เก่าไปด้วย โดยไม่ใช่แค่การลดพื้นที่ แต่คือการ “ยกเลิกบัญชีผู้ให้ศิษย์เก่าไปเลย (กระทบทุกบริการภายใต้อีเมลดังกล่าว รวมถึง Gmail ด้วย)” อย่างเช่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เพึ่งแจ้งไปทาง Page

เราก็ได้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่นกัน อย่างเช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็ประกาศไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 โดยเป็นการส่งอีเมลถึงศิษย์เก่าทุกคน

รวมถึงประกาศของทางโรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่ ก็ประกาศไว้เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564

ผลพวงเหล่านี้เกิดจากการที่ Google ปรับลดโควต้าพื้นที่ฟรีสำหรับแต่ละสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน ทำให้หลายสถาบันตัดสินใจลดพื้นที่ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุลคลากร แต่ว่าสำหรับศิษย์เก่า บางสถาบันอาจจะพบว่าการปรับลดพื้นที่แล้วมันยังไม่พอโควต้า จึงตัดสินใจยกเลิกการให้บริการแก่ศิษย์เก่าไปเลย

สำหรับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ ว่ามีการยกเลิกหรือไม่ หากไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบหรือพลาดการแจ้งไป

และขอให้ทุกท่านดำเนินการย้ายข้อมูลทั้งหมดภายในวันที่แต่ละสถาบันได้ประกาศไว้

ขอบคุณข้อมูล www.beartai.com