เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีความปลอดภัยกว่า เครื่องทาบบัตรเนื่องจากลายนิ้วมือนั้นเป็นข้อมูลที่เฉพาะบุคคลนั้นไม่สามารถคัดลอกหรือปลอดแปลงลายนิ้วมือของบุคคลอื่นได้ ดังนั้นจึงได้มีการนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้งานในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ บริษัท หรือบริเวณเขตหวงห้าม เป็นต้น

ลายนิ้วมือนั้นสามารถระบุถึงตัวตนของลายนิ้วมือนั้นได้ซึ่งการที่นำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในองค์กรหรือบริษัทนั้นนอกจากจะมีไว้เพื่อควบคุมการเข้าออกของพนักงานแล้วยังสามารถบันทึกเวลาการเข้าใช้งานได้อีกด้วย และที่สำคัญสามารถควบคุมการทุจริตเช่น การลงบันทึกการเข้า-ออกเวลางาน การลักลอบเข้าไปขโมยข้อมูลที่เป็นความลับสำหรับผมที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล