ข่าวไอที 0 Comments ,

จีนประสบความสำเร็จ 5G เหนือกว่าสหรัฐ !!

เมื่อประเทศจีนคว้าผลสำเร็จด้านเทคโนโลยี 5 G อย่างสวยงามซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยียมมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนที่หลายๆ คนหากถึงนึกด้านเทคโนโลยีการสื่อสารก็จะมีเพียงสหรัฐอเมริการหรือฝั่งยุโรป

การวิเคราะห์ว่าการที่ประเทศจีนสามารถประสบผลสำเร็จก่อนสหรัฐอเมริการนั้น หลักๆ มาจากด้านการคุ้มครองด้านการผลิตจากภาครัฐ มาตรฐานทางเทคคนิคและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และยังมีการชี้แจงจากสมาชิกของคณะกรรมการการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกาว่ายังมีความสามารถ่างผลต่อการพัฒนา 5G ของสหรัฐอมเริกา

จากข้อมูลของเบรนแดนคาร์แสดงให้เห็นว่ามีบุคลากรด้านเทคนิค 5G จำนวนไม่มากในสหรัฐอเมริกา ประธานสมาคมโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารไร้สายอเมริกาจึงเชื่อว่าสหรัฐจะต้องเร่งการฝึกอบรมความสามารถ 5G ให้เร็วขึ้น นี่เป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญสำหรับสหรัฐอเมริกาในการชนะการแข่งขัน 5G

ประธานสมาคมโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารไร้สายอเมริกา เชื่อว่าจีนสามารถระดมบุคลากรด้านเทคนิค 5G เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากได้เร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่าย 5G กลายเป็นเรื่องสำคัญของจีนไปแล้ว